Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Intrinsic B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Intrinsic B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Intrinsic B.V. verstrekt. Intrinsic B.V. kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw e-mailadres

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

Intrinsic B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Intrinsic B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Intrinsic B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen wij uw gegevens met anderen?

Intrinsic B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Website bezoek in kaart gebracht

Op de website van Intrinsic B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Het laatste octet van uw IP-adres wordt hierbij gemaskeerd. Deze gegevens zijn dus anoniem en worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Intrinsic B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

Google Analytics

Intrinsic B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en heeft daarbij de optie “gegevens delen” uitgezet.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van een geanonimiseerde versie het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Intrinsic B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Intrinsic B.V. heeft hier geen invloed op.

Intrinsic B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Intrinsic B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Wel heeft Intrinsic B.V. een bewerkersovereenkomst gesloten met Google en maakt zij geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@intrinsic.nl. Intrinsic B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van gegevens

Intrinsic B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Intrinsic B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Intrinsic B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Intrinsic B.V. op via info@intrinsic.nl. Intrinsic.nl is een website van Intrinsic B.V. en is als volgt te bereiken:

Postadres: Toernooiveld 300, 6525 EC, Nijmegen
Vestigingsadres: Toernooiveld 300, 6525 EC, Nijmegen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 78735084
E-mailadres: info@intrinsic.nl